Mentalbeskrivning

Här är mentalbeskrivningen som är gjord på Eanie. Denna är gjord av Pelle Engbom och Malin Lorenz.

Observera att denna INTE är exakt detsamma som SBK:s MH utan denna är en variant av MH:t som är framtagen av
Barbro Börjesson som har många års erfarenhet från bl. annat hundskolan i Sollefteå.

Beskrivning gjord 8/6-2008