Mentalbeskrivning

Här finns de två mentalbeskrivningar som är gjorda på Leo. Bägge dessa är gjorda av Pelle Engbom och Malin Lorenz.

Observera att dessa två INTE är exakt detsamma som SBK:s MH utan denna är en variant av MH:t som är framtagen av
Barbro Börjesson som har många års erfarenhet från bl. annat hundskolan i Sollefteå.

Beskrivning nr. 1 gjord 16/5-2006

Beskrivning nr. 2 gjord 17/5-2007