LEO

UTSTÄLLNING

________________________________________

2005-08-27, Norberg, Inofficiell, domare: Elisabeth Spillman

"Väl utvecklad 4 mån. hane, vackert huvud med bra detaljer, tillräcklig hals, välkroppad, sluttande kors, mkt bra benställning, tillräckligt vinklad, mkt bra rörelser för åldern, bra päls, trevlig."

HP, BIM

_____________________________________________

2005-09-24 Lindesberg Inofficiell, domare: Gunilla Sandberg

"Hane, trevlig maskulin hanvalp. Bra huvud och uttryck. Bra hals och rygglinje. Bra benstomme. Tillräcklig bröstkorg. Rör sig väl från alla håll."

HP, BIM

Se bilder från Lindesberg här.
________________________________________________________

2006-01-14 Västerås Inofficiell, domare: Inge E:son Thoor

"Bra huvud och uttryck. Bra hals, god överlinje. Välkroppad för sin ålder. Bra benstomme. Homogent vinklad. Fasta tassar, bra pälskvalitet. Har för dagen bestämt sig för att inte visa sina rörelser och tappar därmed HP:t."

Några bilder finns här.
_____________________________________________

2006-01-29 Örebro Inofficiell, domare: Hans-Åke Sperne

"9 månaders hanvalp under utveckling. Korrekt ögonfärg och pigment. Saxbett, skall fylla ut i underkäken. Passande hals och kropp. Välansatta öron. Sluttande kors. För glad svans. Går gärna passgång. Mycket trevligt temperament. Mycket bra tassar. Skall balansera sina rörelser och inte gå så underställt bak."

Bilder från Örebro här.
_____________________________________________

2006-04-15 Stockholm Officiell, domare: Rune Fagerström

"Medelstor hane. Bra kroppsproportioner. Välformat maskulint huvud. Bra ögon och uttryck. Bra öron. Bra hals. Passande förbröst. Bröstkorgen måste ännu utvecklas. Bra länd. Tillräckliga vinklar bak. Passande benstomme. Rör sig ännu något smalt fram, annars normalt. Trevligt temperament."

JUNKL: kv 1, kl 1

________________________________________________________

2006-04-22 Västerås Officiell, domare: Yochai Barak, Israel

"Very strong masculine. A lot of potential. Needs much more training. Excellent bone. Very good head and topline. Correct bite. Good chest for age. Could have better angulation behind. Still moves as a puppy".

JUNKL: kv 1, kl 1  HP

_____________________________________________

2006-05-26 Tullgarn Officiell, domare: Mats Olsson

"Bra huvud och uttryck. Mycket bra hals och rygg. Något brant kors. Ännu ej klar i sin bröstkorg. Tillräckligt vinklad. Bra päls. Något fransysk. Rör sig bra från sidan, något trångt fram och bak."

JUNKL: kv 1, kl 1

________________________________________________________

2006-06-18 Avesta Officiell, domare: August de Wilde, Belgien

"A bit nervous temperament. Good size and proportions. Nice colour. Good coat quality. Typical head. Good neck. Topline slightly raising. Good tail. Good brisket and belly. Good in front. Could have more knee angulation. Moving free but sometimes pacing."

JUNKL: kv 1, kl 1  HP

_____________________________________________

2006-08-20 Norrköping Officiell, domare Hans Lehtinen, Finland

"Mycket välbyggd. I rörelse håller han stilen mycket bra. Bra ben, kunde stå stabilare baktill. Välkroppad för åldern. Typiskt huvud."

UKL: kv 1, kk 1, CK, CACIB, BIR

_________________________________________________________

2006-09-10 Eskilstuna Inofficiell, domare Kjell Cambrand

"Maskulin hane. Bra huvud och uttryck. Bra hals, stark rygg, utmärkt kropp, vacker päls, passande benstomme. Normalt vinklad bak, framskjut i skulderparti. Rör sig med bra steg bak, något kort fram. Trevligt temperament."

ÖKL: kv 1, kk 1 BIR

_________________________________________________________

2006-12-09 Stockholm Officiell, domare Paul Gentgen, Belgien

"20 months. Very good head and topline. Very good breast and angulations. Up and down a little bit close. Very good movement, colour and coat."

UKL: kv 1, kk R HP

______________________________________________

2007-05-13 Österbybruk Officiell, domare Nina Karlsdotter

"Bra storlek och färg. Starkt huvud som kunde vara elegantare i skallparti. Bra profil. Välformade ögon. Bra öron. Bra hals och överlinje. Något kort kors. Välutvecklad kropp, bra benstomme och tassar. Välvinklad fram, lite kort bak ändå utmärkt steglängd. Lite lös fram. Fin päls."

ÖKL: kv 1, kk 1, CK, CACIB, BIM, SV-07

______________________________________________

2007-09-22 Lindesberg Inofficiell, domare Gunilla Sandberg

"Maskulin hane. Bra huvud och uttryck. Bra bett. För dagen något luftigt intryck. Bra skulderläge. Något kort kors och öppna vinklar bak. Kunde täcka mer mark i rörelse."

HP, BIR, BIG-3

_______________________________________________

 

LEO

PROV

________________________________________

2006-06-04 Viltspårsprov, anlagsklass Sävsjön, Hällefors
Domare: Anders Pettersson

"En hund som kommer att vara en klippa, tog allt som den ska. Har inget att tillägga. Lycka till."

Godkänd
____________________________________________

2006-06-06 Viltspårsprov, öppenklass Sävsjön, Hällefors
Domare: Anders Pettersson

"En kille som är väldigt duktig, löser denna uppgiften väldigt bra. Lycka till."

1:a pris
____________________________________________

2006-06-16 Viltspårsprov, öppenklass Ulvsbo, Sala
Domare: Ken Palfelt


"Hunden spårar ofta i vind, har svårt med intresset i tok-vinkeln. Blir bättre mot slutet av spåret."
Resultat: 32 poäng

1:a pris
____________________________________________________________

2006-07-20 Viltspårsprov, öppenklass Häggebäcken
Domare: Mats Hedkvist

"Hunden börjar bra fram till vinkel 2 där den får en längre tappt, återförs och går sedan sträcka 3 bra.
Klarar ej vinkel 3 utan går på en promenad. Tappar lite av koncentrationen efter skottet. För dagen lite okoncentrerad."
Resultat: 17 poäng

3:e pris
____________________________________________

2006-08-04 Viltspårsprov, öppenklass Hallarsbo
Domare: Jörgen Lindgren

"Ett bra spårarbete i ett något för högt tempo".
Resultat: 30 poäng

1:a pris

Leo viltspårschampion, SVCH !!

____________________________________________________________

2006-08-05 Eftersöksprov, unghundsklass Avesta
Domare: Lars Thulin

Släpspår: "Startar i lina. Utmärkt spårarbete. Får kommenderas ett flertal gånger för att ta vilt,
som han lekfullt bogserar. En något för tidig avlämning."
Vatten: "Går i kast, simmar bra, tar ett vinggrepp, lägger ner i strandlinjen.
Greppar om efter kommando från föraren. Gör en något snabb avlämning."

Resultat: Vatten 7, släp 5

Godkänd

________________________________________________

2006-08-06 Eftersöksprov, unghundsklass Avesta
Domare: Lars Thulin

Släpspår: "Startar i lina, utmärkt spårtempo, dito intresse. Finner och tar ett svagt grepp.
Lägger ner, vill sedan trots förarens tappra försök inte apportera mer."
Vatten: Går i kast, simmar utmärkt. Tar ett svagt grepp, lägger ner där han bottnar.
Efter stark förarinsats bogserar han in truten till förarens närhet."

Resultat: Vatten 5, släp 0

Ej godkänd

____________________________________________

2006-09-16 Eftersöksprov, unghundsklass Sala
Domare: Anders Beskow

Släpspår: "Spårar i lina i bra fart och kontakt med spåret. Finner snabbt viltet.
Åter med bra grepp. Lägger ner men tar upp på kommando och gör en korrekt avlämning"
.
Vatten: Lugn i kast. Tvekar vid igång. Väl i vattnet simmar han bra. Åter med vinggrepp.
Lägger ner på stranden".

Resultat: Vatten 7, släp 9

Godkänd

____________________________________________

2006-10-28 Viltspårsprov, öppenklass Häggebäcken
Domare: Mats Hedkvist

"Hunden har för dagen nog något annat i huvudet än spårning".
Resultat: 0 poäng

0 pris

____________________________________________

2007-07-21 Eftersöksprov, öppenklass Sävsjön
Domare: Lars Karlsson, Anders Beskow

Släpspår: "Startar lös, spårar i måttlig fart med slag, kommer åter tom. Kan ej förmås att starta om trots förarens uppmaning."
Vatten: "Direkt i med fart, återvänder och startas om men kan ej fås ut i rätt område. Återvänder, föraren bryter".

Resultat: Spår 0, vatten 0

Ej godkänd

____________________________________________________________

2007-07-22 Eftersöksprov, öppenklass Sävsjön
Domare: Anders Beskow, Lars Karlsson

Släpspår. "Startar i ett bra tempo, finner snabbt, åter med bra grepp och bra avlämning".
Vatten: "Lugn i skott och kast. Går i till bröstdjup men vill för dagen inte simma".

Resultat: Släpspår 10, vatten 0

Ej godkänd

____________________________________________________________

2007-08-04 Eftersöksprov, öppenklass Avesta
Domare: Kjell Alinger

Släpspår: "Startar i bra tempo. Återvänder med kanin i acceptabelt grepp. Gör en utmärkt avlämning."
Vatten: "Lugn i skott och kast. Går direkt i, tvekar. Startas om, vill ej för dagen. Föraren bryter."

Resultat: Släpspår 10, vatten 0

Ej godkänd

________________________________________________

2007-08-05 Eftersöksprov, öppenklass Avesta
Domare: Lars Thulin

Släpspår: "Utmärkt spårarbete, dito avlämning."
Vatten: "Lugn i skott, inte i kast. Går till strandlinjen, går sedan direkt i. Kommer upp, startas om, simmar bra. Går upp på land och vill sedan inte samarbeta med föraren."

Resultat: Släpspår 10, vatten 0

Ej godkänd

____________________________________________________________

2007-08-25 Eftersöksprov, öppenklass Sala
Domare: Anders Beskow

Släpspår: "Startas lös. Spårar i bra fart. Kommer åter tom. Startas om 2 gånger, lyckas på andra försöket. Åter med bra grepp, korrekt avlämning."
Vatten: "Går i kast, simmar bra. Tar dirigering. Åter med acceptabelt grepp. Korrekt avlämning."
Resultat. Släpspår 6, vatten 8

Godkänd

_____________________________________________